top of page

NÄSKORRIGERING

Näsan är ansiktets mest centrala punkt och kan dra till sig uppmärksamhet.

Näsans form kan förbättras enormt genom att göra en korrigering av näsan med filler. En oproportionerlig näsa som t.ex. upplevs för bred eller för platt kan ge ett asymmetriskt intryck av hela utseendet.

Filler kan injiceras för att bredda näsan på valda partier eller för att ändra form på nästippen. Med filler kan exempelvis en bred näsa se smalare ut och en platt näsa kan få ett lyft. Många kan ha komplex över ojämnheter på näsryggen som ofta skapar obalans i profil vilket också går att behanda med filler. Endast en liten volym filler behövs för att få en markant förändring av näsan, vilken sin tur ändrar hur hela ditt utseende uppfattas.

Oftast räcker en behandling för att uppnå önskat resultat, men i vissa fall kan det krävas en “touch-up” efter några månader. 

Svullnad och blåmärken kan förekomma i upp till 2 veckor efter behandlingen, men det är individuellt. Det går bra att återgå till jobbet direkt efter behandlingen.

bottom of page