top of page

HYALASE

Hyalase är ett licensläkemedel och kräver att en läkare har ordinerat behandlingen. Hyalase innehåller ett enzym, hyaluronidase, som förekommer i vissa toxiner som t.ex. huggormsgift och gifter i vissa insektsbett. Är du en person som har kraftig allergi för liknande bett ber vi dig att berätta detta innan behandling. Vi kan därmed förbereda med vissa läkemedel (kortison, antihistamin) för att undvika en alltför kraftfull allergisk reaktion. Onödiga små skönhetsbehandlingar med Hyalase bör undvikas hos individer med denna typ av allergi.

Det är vanligt att man blir svullen men svullnaden lägger sig ofta redan efter några timmar.

Det behandlade området med Hyalase kommer att få synbart mindre volym de första två veckorna. Detta för att kroppens egna hyaluronsyra också bryts ned i samband med borttagningen av din filler. Huden återuppbyggs med ny hyaluronsyra successivt.

Det kan krävas flera behandlingar för att uppnå resultat. I vissa fall är fillern inte möjlig att avlägsna helt med hyalase.

Injektionerna med hyaluronidase kan ge upphov av blåmärken/missfärgning och det är sannolikt att det blöder något från injektionstället.

Undvik hård fysisk träning, alkohol samt smink 12 timmar efter behandlingen.

Två veckor efter behandlingen ska du undvika hård exponering i solen eller annat UV-ljus.

Om har du ett akut ärende efter en nyligen gjord behandling, kontakta din behandlare direkt eller kliniken på akuttelefon 0721664805 via sms med foto och angivande av dina symptom så återkommer vi snarast.

bottom of page