top of page
Beauty Portrait _edited.jpg

BELKYRA

Belkyra® används för behandling av måttlig till svår dubbelhaka hos vuxna när förekomsten av det oönskade fettet under hakan har en psykologisk inverkan på patienten.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Reaktioner vid injektionsstället: smärta, vätskeansamling i vävnaden och svullnad, känselförlust, minskad känslighet, domningar, stickande känsla, ovanlig känslighet, små runda områden med lokala knutor, blåmärken, stelhet eller förtjockning av vävnad (förhårdnader), hudrodnad, klåda.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Reaktioner vid injektionsstället: blödning, obehag, värmekänsla, färgförändring i huden, nervskada runt käken, stramande hud, sväljsvårigheter, illamående, huvudvärk.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): smakförändringar, talsvårigheter.

Reaktioner vid injektionsstället: håravfall, nässelutslag, hudsår, allergisk reaktion (överkänslighet).

Som mest kan upp till 6 behandlingstillfällen genomföras. De flesta patienter upplever en förbättring efter 2 till 4 behandlingstillfällen. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.

Om du skulle få några biverkningar ska du kontakta din behandlare så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig och ge råd.

bottom of page